MYANMAR | MAKAS TOURS CO., LTD.
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ

ชมวิวอาทิตย์อัสดง และชมทะเลเจดีย์ ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน

ช่วงเวลาเดินทาง

มกราคม - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

12,999 บาท

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

12,999 บาท

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

เที่ยวคุ้ม บินสบาย พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเททินพระธาตุ

ช่วงเวลาเดินทาง

มกราคม - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

10,999 บาท

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม

ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ เจดีย์ชเวดากอง สักกระพระธาตุอินทร์แขวน

ช่วงเวลาเดินทาง

มกราคม - พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

8,999 บาท

V.I.P PACKAGE
OTHER LINKS