HONG KONG | MAKAS TOURS CO., LTD.
ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพร วัดหวังต้าเซียน

ช่วงเวลาเดินทาง

มกราคม - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

12,999 บาท

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชงกงหมิว ชมสวนจำลองจากสวนหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง ขอพระวัดอาม่า ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม - กันยายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

8,999 บาท

ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่งหลิน ขอพรวัดหวังต้าเซียน ชมความงามวัดซีหลิน ดที่ยวมาเก๊าแบบเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยย่านกุนฮา ไทปาสตรีทฟู๊ด

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม - กันยายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

13,999 บาท

ฮ่องกง นองปิง กิสนีย์แลนด์

เที่ยวแบบเต็มอิ่ม บินเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝันกิสนีย์แลนด์

ช่วงเวลาเดินทาง

พฤศจิกายน 2562 - มีนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

17,999 บาท

V.I.P PACKAGE
OTHER LINKS