EUROPE TOURS | MAKAS TOURS CO., LTD.
สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์

พิชิตยอดเขาทิตสัส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพายแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

45,999 บาท

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เซ็ก สโลวาเกีย

สัมผัสความงามแสนโรแมนติคที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึง ที่ "หมูบ้านมารกดโลกฮัลสตัท" ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

35,999 บาท

อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรม อันมีประวัติยาวนานกว่า 2,800 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

32,999 บาท

ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ท่องเมืองแห่งเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000"

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

42,999 บาท

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

นั่งรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก "ฟลัมสบาน่า" ขึ้นชมวิวเมืองแบร์แกน บนยอดเขาฟลอเยน

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

62,999 บาท

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศษ

ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น"  ชมจัตุรัสที่สวยงามในทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก "จัตุรัสกรองค์ ปลาซ"

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ 2563 - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

49,999 บาท

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองค์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

52,999 บาท

ยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเชมเบิร์ก เบลเยี่ยม

เข้าชมเทศกาลดอกทิวลิปนับล้านดอก ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว !! ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ จัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม 2563 - เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

42,999 บาท

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คริฟ วอร์ค"

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

49,999 บาท

อิตาลี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน

สัมผัสประวัติศาสตร์นานกว่า 2800 ปี ดังกล่าว "เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว" ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

39,999 บาท

อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปีซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม

ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงานดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐวาติกัน"

ช่วงเวลาเดินทาง

กุมภาพันธ์ 2563 - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

34,999 บาท

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชม เมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น"

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม 2563 - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

39,999 บาท

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน "หมู่บ้านกีธูร์น"

ช่วงเวลาเดินทาง

มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

42,999 บาท

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ล่องเรือชมความสวยงามของ "ชอร์จนฟยอร์ด" อัญมณีเม็กงามแห่งดินแดนที่ไม่เคยหลับไหล นั่งรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก "ฟลัมสบาน่า" นั่งรถรางขึ้นชมวิวเมืองแบร์เกน บนยอดเขาฟลอเยน

ช่วงเวลาเดินทาง

ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

55,999 บาท

โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดาร์ สปลิท มาลี สตอน ดูบรอฟนิก

โทรเกียร์ ซีเบนิก พลิตวิเซ่ โอพาเทีย สัมผัสความส่วยงามของราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลัตวิเซ่ เจเซร่า นั่งรถรางท้องถิ่นชมเมืองชาเกร็บ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าทัศนียภาพเมืองดูบรอฟนิก

ช่วงเวลาเดินทาง

ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

39,999 บาท

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมา์ก

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมา์ก ล่องเรือสำราญหรู ชมความงดงามบนผืนน้ำ ผ่านมหาสมุทรสแกนดิเนเวียเข้าชมความยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 17 ที่ พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา

ช่วงเวลาเดินทาง

กันยายน 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

43,999 บาท

V.I.P PACKAGE
OTHER LINKS