อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปีซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม | MAKAS TOURS CO., LTD.

ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงานดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า “ชิงเคว เทอร์เร่” สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ “นครรัฐวาติกัน”

ช่วงเวลาเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2563 – มิถุนายน 2563

ราคา : 34,999

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

Comments

comments

V.I.P PACKAGE
OTHER LINKS