ทัวร์เอเชีย | MAKAS TOURS CO., LTD.

ASIANA PLUS+ JOY SPRING 5วัน ((( เพิ่มขาปู ฟรี!!! )))

 

อินชอน – เกาะนามิ – Teddy Bear Farm – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา - ไร่สตรอเบอรี่ – ศูนย์น้ามันสน– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW - ศูนย์โสม -ร้านค้าสมุนไพร – ศูนย์เครื่องสาอางค์ –พระราชวังถ็อกซูกุง –ตลาดเมียงดง – N TOWER - ตลาดทงแดมุน - ชมซากุระบาน ที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Duty Free – ศูนย์พลอยอเมทิส – Super Market

HOT PRO ASIANA HAPPY SONGKRAN 5วัน (ช่วง 10,11,12 เมษายน 2558 )

 

หมู่บ้านโพรวองซ์ - ตามรอยซีรี่ส์เกาะนามิ - นมัสการพระวัดวาวูจองซา - เยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่ - เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER - ชมหนึ่งในห้าพระราชวังสาคัญ “ถ็อกซูกุง” - ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW - ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องสาอาง - ชมซากุระบานที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

KOREA PLUS+ JOY SPRING 5 วัน

 

อินชอน – เกาะนามิ – Teddy Bear Farm – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา - ไร่สตรอเบอรี่ – ศูนย์น้ามันสน– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW - ศูนย์โสม -ร้านค้าสมุนไพร – ศูนย์เครื่องสาอางค์ –พระราชวังถ็อกซูกุง –ตลาดเมียงดง – N TOWER - ตลาดทงแดมุน - ชมซากุระบาน ที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Duty Free – ศูนย์พลอยอเมทิส – Super Market

ASIANA PLUS+ JOY SPRING 5 วัน

 

ตามรอยซีรี่ส์เกาะนามิ - ชมความน่ารัก TEDDY BEAR FARM - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - นมัสการพระวัดชินฮันซา - เยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่ - เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW - ชมหนึ่งในห้าพระราชวังสาคัญ “ถ็อกซูกุง” - ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องสาอาง - คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER - ชมซากุระบานที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

UNSEEN TAIPEI – HOKKAIDO 8 วัน 6 คืน

 

อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 – ช็อปปิ้ง SOGO – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ซีเหมินติง - อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – น้ำตกกิงกะริวเซ – ออนเซ็น – คลองโอตะรุ – โรงเป่าแก้ว – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ – อดีตทำเนียบรัฐบาล – ภูเขาไฟโชวะ – ภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – สวนโอนุมะ – นั่งรถไฟ HOKUTO – โกดังอิฐแดง HAKODATE MEIJI KAN – ฮาโกดาเตะไนท์วิว – อาบน้ำแร่ยูโนคาว่า – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ

HOKKAIDO LAVENDER [เต็ม]

 

นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟ – หมู่บ้านไอนุ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิมูอิ – โทยะ – จิโกะคุดานิ – สวนเชอรี่ – คลองโอตารุ – โรงงานไวน์ – ชมลาเวนเดอร์ที่โทมิตะฟาร์ม – บิเอะ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารรัฐสภาเก่า – ซูซูกิโนะ – ทานูกิโคจิ
 

Double!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เติมไม่อั้น 2 มื้อ Buffet ! เมล่อนไม่อั้น 1 มื้อ

Special!! อาหารชุดญี่ปุ่นแบบไคเซกิ All you can drink 1 มื้อ ! Extra ! เก็บเชอรี่สดๆ ในสวน

BRUNEI
ASIA TOUR
CAMBODIA
ASIA TOUR
CHINA
ASIA TOUR
V.I.P PACKAGE
OTHER LINKS